+45 9392 9757 kontakt@vaeltvaeg.nu

NÅR DU SKAL FJERNE EN BÆRENDE VÆG – DEN ULTIMATIVE GUIDE

Vi har samlet den ultimative guide til, når du skal fjerne en bærende væg. Guiden er en hjælp til dig, som godt kan lide at sætte sig dybt ind i processen, men hvis alt dette ser uoverskuelig ud, så frygt ej!

Vores dygtige ingeniører står klar til at hjælpe dig fra A-Z. Alt hvad vi skal bruge fra dig er de byggetekniske tegninger over ejendommen og gerne en markering af væggen, så giver vi en gratis vurdering af, om din væg er bærende eller stabiliserende – Er væggen bærende får du et uforpligtende tilbud på de statiske beregninger – Når de statiske beregninger er udarbejdet, videresender vi beregningerne til vores entreprenører, som giver et uforpligtende tilbud på udførelsen – Så nemt er det!

Herunder finder du svar på stort set alle de spørgsmål, du skulle have ifm. dit nedrivningsprojekt. Har vores guide ikke det svar, du søger, så er du mere end velkommen til at ringe eller skrive til os, så tager vi en uforpligtende snak om dit byggeprojekt.

Er væggen bærende?

Som udgangspunkt kan vægge være bærende for både vertikal last (tyngde af konstruktionsdele, sne, vind og mennesker) og for horisontal last (vind på bygningens tag og ydervægge).

Derfor kan det i praksis være næsten umuligt for dig selv eller din håndværker at vurdere, om væggen er bærende.

Derfor skal du altid kontakte en rådgivende ingeniør, som enten kan vurdere væggens egenskaber ud fra det oprindelige projekt- og tegningsmateriale, fra da bygningen blev opført, eller kan komme ud og foretage en visuel inspektion af væggen på stedet.

Vi giver en gratis vurdering af, om din væg er bærende.

Indikatorer på at væggen med stor sandsynlighed er bærende:

 • Væggen er opbygget i tungt materiale (murværk eller lignende materiale)
 • Væggen har udstrækning vinkelret på ovenliggende spær eller etagebjælker
 • Væggen er funderet
 • Der er udlagt en rem hen over væggen
 • Væggen er en ydermur
 • Væggen er placeret ud til en trappe

Indikatorer på at væggen sandsynligvis ikke er bærende:

 • Væggen er opbygget i let materiale og fortsætter ikke op igennem loftet eller ned igennem gulvet
 • Væggen er af let materiale og er ikke indtegnet på de oprindelige byggetekniske tegninger
 • Væggen er i koks (let materiale af stenkul, som blev anvendt meget i gamle dage som lette ikkebærende skillevægge)
 • Væggen er af let materiale og har udstrækning på langs med ovenstående spær eller etagebjælker

Kan jeg fjerne væggen?

Har du fået en vurdering af væggen, og var udmeldingen, at væggen er bærende, skal der foretages statiske beregninger, som bestemmer, hvad det videre forløb vil være:

 • Er væggen bærende for vertikal last, skal der indlægges en bjælke/drager, som kan optage den belastning, som vægstykket hidtil har optaget. Bjælken fører så lasten videre ud til åbningens sider og ned i vægstykket, eller eventuelt en søjle, ved åbningens kant.
 • Er væggen bærende for horisontal last, skal det kontrolleres ved beregning, at der er nok stabilitet i de resterende vægge i bygningen, til at bygningens samlede modstandsevne for horisontal påvirkning ikke kompromitteres. Er dette ikke tilfældet, skal der indlægges en stabiliserende stålramme, som kan optage den horisontale last, som væggen hidtil optog, eller der skal foretages en forstærkning af en eller flere af de resterende stabiliserende vægge i bygningen.

Om du kan fjerne væggen kommer an på…

I de fleste tilfælde kan det lade sig gøre at fjerne væggen, men er væggen beliggende i de nedre etager i en etageejendom, er der risiko for, at åbningens maksimale størrelse er begrænset af de eks. konstruktioners styrke, og det er derfor ikke sikkert, at du kan få ligeså bred en åbning som ønsket.

For at sikre at alt bliver udført efter bogen, og du derfor er dækket forsikringsmæssigt, hvis noget går galt, er det altid en god idé at have med fagfolk at gøre, som er eksperter i nedrivning af bærende vægge.

Vi står til rådighed med rådgivning og svarer gerne på spørgsmål du skulle have ifm. dit nedrivningsprojekt.

Vi giver en gratis vurdering af, om du kan fjerne din væg

Har du fået en vurdering fra en konstruktionsingeniør, og var udmeldingen, at væggen ikke er bærende, er det vigtigt, at du får udmeldingen på skrift, så du er dækket forsikringsmæssigt, hvis uheldet er ude.

Typisk tilbyder ingeniøren en “Teknisk skrivelse” eller et “Teknisk notat”, som koster få tusinde kroner. I visse tilfælde fremgår det også, hvad du skal være opmærksom på, når du river væggen ned, for at sikre, at væggen ikke er bærende. Dette er godt givet ud og er ikke et godt sted at spare, hvis du selv vil fjerne væggen!

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Er væggen, du skal rive ned, bærende, kan det ikke på nogen måde anbefales, at du selv går i gang med at rive væggen ned, heller ikke selvom du har fået statiske beregninger fra en konstruktionsingeniør.

At rive en bærende væg ned er en kompleks og yderst risikofyldt opgave og kan gå galt på mange måder. Der er rigtigt mange ting, som man skal være opmærksom på under nedrivningen.

Der er desværre flere guides på nettet til “gør det selv projekter” med nedrivning af bærende vægge.

Lad være med at følge disse guides!

Vi har læst mange af disse guides igennem, og der er ingen af dem, som er retvisende og helhedsdækkende for alle situationer, du kan støde på under dit nedrivningsprojekt.

Der sker desværre mange sætningsskader og i værste fald sammenstyrtninger, når en bærende væg rives forkert ned. Det er derfor super vigtigt, at du er forsikringsdækket, hvis uheldet er ude.

Når du anvender rådgivende ingeniør til de statiske beregninger og anvender en professionel entreprenør til nedrivningsudførelsen, er du dækket for evt. fejl i beregningerne fra ingeniørens forsikring, og du er dækket for evt. fejl i udførelsen fra entreprenørens forsikring.

For at minimere risikoen for fejl i både beregninger og udførelse, er det altid en god idé at vælge en leverandør, som er ekspert i nedrivning af bærende vægge, så du har erfaringen på din side.

Vi er eksperter i bærende vægge, og vi leverer den samlede pakke fra vurdering til færdigt nedrivningsprojekt.

Hvis væggen er ikke-bærende så vær opmærksom på følgende

Typisk skal du altid (også selvom det ikke står i notatet/skrivelsen fra den rådgivende ingeniør) være opmærksom på følgende, når du river en ikke-bærende væg ned:

 • At de byggetekniske tegninger, som ingeniøren har vurderet projektet ud fra, er retvisende i forhold til virkeligheden.
 • At væggen ikke er i et tungt materiale som f.eks. murværk
 • At der ikke er etableret mekanisk løft- eller glidesikring i væggen. Dette vil typisk være trækbånd, vinkelbeslag, trækstænger eller stålrammer
 • At der ikke ligger nogen etagebjælker, udvekslinger eller spær af på vægstykket. Selvom væggen i sin tid ikke har været tiltænkt som bærende, kan en uvidende entreprenør eller selvbygger have anvendt væggen som understøtning til nye bærende konstruktioner.

Dækker min forsikring, hvis noget går galt?

Et af de helt store spørgsmål ifm. nedrivning af bærende vægge er, om du er forsikringsdækket, hvis uheldet er ude, og der opstår sætningsskader, større revnedannelse eller i værste fald sammenstyrtning.

Groft sagt har du kun dækning, hvis du udfører projektet efter bygningsreglementet, og derfor også får lavet statiske beregninger, når du river en bærende væg ned.

Det er langt fra en garanti, at din forsikring dækker, hvis noget går galt, når du river en bærende væg ned

Under alle omstændigheder er det ikke sikkert, at din forsikring dækker denne type renoveringsprojekter, hvor der ændres i de bærende konstruktioner.

Derfor er det vigtigt, at du anvender en rådgivende ingeniør med rådgiveransvarsforsikring, som dækker, hvis der er fejl i de statiske beregninger og en entreprenør, som har erhvervsansvarsforsikringen, som dækker, hvis der sker fejl i udførelsen.

Bed eventuelt om at se et forsikringscertifikat eller lignende, så du ved, at virksomheden er forsikret.

Hvad koster det at rive en bærende væg ned?

 • Gennemsnitspris for villaejendom: 30-50.000 kr. ekskl. moms
 • Gennemsnitspris for etageejendom: 45-65.000 kr. ekskl. moms

Priserne på at rive en bærende væg ned kan variere

Priserne kan variere meget fra leverandør til leverandør og afhænger også meget af væggens størrelse og materiale.

Det er en fordel at vælge en entreprenør, som er ekspert i nedrivning af bærende vægge, da dette ofte er en kompliceret byggeproces, og en specialist kan i mange tilfælde udføre opgaven billigere og med langt mindre risiko for, at der sker fejl i udførelsen.

Hør gerne din entreprenør, om han har meget erfaring med nedrivning af bærende vægge.

Vælg en rådgivende ingeniør med ekspertisen i orden

Et andet sted, du kan opnå billigst mulig pris på nedrivningsprojektet er ved, at du vælger en rådgivende ingeniør, som er ekspert i bærende vægge.

En ekspert vil typisk vide, hvordan du opnår det bedste resultat til den bedste pris, og du går derfor hverken på kompromis med pris eller resultat.

Kan alle håndværkere rive min bærende væg ned?

Først og fremmest er det vigtigt at sige, at det på ingen måde er en god idé, at begive sig ud i at rive en bærende væg ned på egen hånd. Med det sagt, er det heller ikke helt ligemeget, hvilken håndværker du vælger til at udføre dit nedrivningsprojekt. Mange entreprenører vil tage imod alle opgaver i tider, hvor der ikke er så meget at lave, men det er vigtigt, at du har en god mavefornemmelse med den entreprenør, som du vælger til at rive din bærende væg ned.

Det handler i høj grad om sikkerhed!

Husk at det er din og din families sikkerhed, som er i hænderne på entreprenøren, når der laves større indgreb i de bærende konstruktioner, som der eksempelvis gøres ved nedrivning af bærende vægge.

Det er forskelligt, om det er mureren eller tømreren, som tager sig af denne type nedrivningsprojekter, men det er vigtigt, at du undersøger om entreprenøren er troværdig, og om han har erfaring med nedrivning af bærende vægge.

Få en gratis vurdering
af dit projekt