+45 9392 9757 kontakt@vaeltvaeg.nu

Processen – Etagelejlighed

^
Vurdering

Ingeniøren vurderer væggens mekaniske egenskaber.

Bestil en gratis vurdering

^
Projektering

Er væggen bærende, rekvirerer du ingeniøren til at lave statiske beregninger. Er væggen ikke bærende, anbefaler vi, at du får lavet en “teknisk skrivelse”.

Læs mere: Kan jeg fjerne væggen?

^
Certificeret kontrol

Projektet sendes til kontrol hos en certificeret statiker, som laver en starterklæring på projektet.

^
Ansøgning om byggetilladelse

Projekt og starterklæring indsendes til kommunen for at modtage en byggetilladelse.

^
Byggetilladelse

Du får byggetilladelse fra kommunen.

^
Udbud og kontrahering

Du finder den entreprenør, som du ønsker skal udføre projektet, og kontraherer ham til at lave projektet ud fra den statiske dokumentation, som ingeniøren har udarbejdet.

^
Udførelse

Entreprenøren udfører nedrivningsprojektet og dokumenterer, at han ikke afviger fra den statiske dokumentation.

^
Ansøgning om ibrugtagningstilladelse

Når entreprenøren har udført projektet, laver den certificerede statiker en sluterklæring, som indsendes sammen med udførelseskontrolrapport, og du modtager en ibrugtagningstilladelse.

^
Færdig!
Dit nedrivningsprojekt er færdigt, og du kan nyde din nye bolig.

Få en gratis vurdering
af dit projekt